dinsdag 4 oktober 2022 Menu

De regionale misdaad honderd jaar geleden

Meeste bekeuringen voor 'rijwielovertredingen' en dronkenschap

Gepubliceerd:maandag 5 januari 2015

Harderwijk - Het Overveluwsch Weekblad en Harderwijker Courant van 16 januari 1915 maakt melding van een jaaroverzicht van het kantongerecht Harderwijk. Over actuele en minder actuele  wetten, delicten en beroepen.

In 1914 worden 852 beklaagden gedagvaard, waarvan er 810 leiden tot een strafzaak. "Als gewoonlijk" maken verreweg de meeste beklaagden zich schuldig aan dronkenschap (=143) en aan rijwielovertredingen (=189). "De lust tot verboden jacht zit er bij de Veluwsche bevolking diep geworteld" (68 personen). Plichtsverzaking omtrent schoolbezoek: 51 overtreders. De beklaagden ontvangen een fikse waarschuwing van de schoolopziener... Lopen op verboden terrein wordt in de regio maar liefst 43 keer bekeurd. Stroperij telt 33 verbalisanten.

Trekhonden, schennisplegers en vogelvangers
Honden zijn eeuwenlang als lastdier voor, achter of onder een wagen gespannen. Met de Trekhondenwet kwamen er in 1910 regels en voorschriften voor het gebruik van de hondenkar. Tot ver in de twintigste eeuw maken onder andere de groenteboer, de petroleumverkoper, marskramers en fourniturenverkopers gebruik van de trekkracht van honden. Dat dit niet altijd goed gaat blijkt ook uit dit jaaroverzicht. Voor overtreding van de trekhondenwet delen veldwachters 28 keer een proces verbaal uit. De Visscherijwet telt 25 overtreders. Voor oneerlijk meten en wegen worden twaalf handelaars op de bon geslingerd. Vijftien beklaagden maken zich schuldig aan straatschennis. Tien overtreders houden zich niet aan de Drankwet. Verder nog een handvol overtredingen op het gebied van verboden wapenbezit, het verboden vangen van vogels en het overtreden van de Spoorwet, Loterijwet en Woningwet.

Het aantal beklaagden ten aanzien van het overtreden van plaatselijke verordeningen omgerekend: Harderwijk 66; Doornspijk 21; Elburg 16; Ermelo 14; Nijkerk 4.