dinsdag 4 oktober 2022 Menu

Uit De Harderwijker van 23 januari 1915

Nieuws uit WO1 en IJsclub "Vol moed"

Gepubliceerd:vrijdag 23 januari 2015

Harderwijk – Vanuit Duitse Zeppelins worden bommen gegooid op Great Yarmouth en vlakbij het koninklijk paleis Sandringham. In de gemeenteraad van Harderwijk wordt gesteggeld over uitbreiding van het ijsbaanterrein voor IJsclub ‘Vol moed’. Door prijsstijging van steenkool verhoogt de Harderwijker gasfabriek de cokesprijs de burger meer geld. Handelaar J. Hemeltjen heeft voor landbouwers zaad van de mangelwortel in de aanbieding.

Van den grooten oorlog

Tijdens de Eerste Wereldoorlog dringen Duitse Zeppelins steeds vaker het Engelse luchtruim binnen. De Harderwijker meldt dat “de Duitsche luchtschepen een stouten tocht hebben gemaakt over de Noordzee, al is ’t ook weer waar dat er maar weinig schade door de bommen is aangericht.” In Great Yarmouth en Kings Lynn werd veel schade aangericht en vielen in beide plaatsen zeker twee doden. “Eigenaardig is het, dan men in den donkeren, stillen nacht, het luchtschip wel kom hooren, maar niet kon zien.” Ook bij het koninklijk paleis Sandringham vielen bommen. “Eenige uren voordat de Zeppelins kwamen, had de koning het paleis verlaten. ’t Is dus niet onmogelijk dat men de bedoeling had, dit paleis te treffen”, aldus De Harderwijker.

IJsclub "Vol moed"

In Harderwijk zelf houdt de gewilde uitbreiding van de ijsbaan de plaatselijke gemoederen druk bezig. Het advies luidt: “B. en W. stellen den gemeenteraad voor: Niet gunstig te beschikken op het verzoek van ijsclub ‘Vol moed’ alhier, zulks op advies van de Commissie van Bijstand voor de Landerijen, waarbij wordt opgemerkt dat de baan te korten tijd bestaat om met zekerheid te kunnen beoordelen of het grasgewas door het langdurig onderwater staan van het terrein schade ondervindt; dat de grond van het thans aangevraagde gedeelte van de Wel veel hooger ligt, dan die van de in gebruik zijnde baan, dientengevolge diep moet worden uitgegraven, waardoor de qualiteit van dit hooiland zeer achteruit gaat.

Gasfabriek Harderwijk

Door de voortdurende prijsstijging van steenkool, ziet de directeur van Gasfabriek Harderwijk zich genoodzaakt de prijs van cokes met ingang van maandag 25 januari 1915 met 5 cent per H.L. te verhogen.                                                                                                                                  

Mangelzaad

Handelaar J. Hemeltjen is aangemoedigd door het grote succes van zijn Blauwkop Koolrapen. Landbouwers kunnen nu voor de prijs van anderhalve gulden per kilo, zaad van een Mangelwortel kopen. “Dit zaad geeft grotere opbrengst, schiet niet (sic), kan tegen grotere droogte en heeft meer voedingswaarde.