zondag 3 juli 2022 Menu

Uit De Harderwijker van 26 mei 1915

Over Den Grooten Oorlog, bosbranden en de hoge boterprijs

Gepubliceerd:woensdag 20 mei 2015

Harderwijk - Terwijl aan meerdere fronten in België en Rusland de Eerste Wereldoorlog woedt, verklaart Italië aan zijn vroegere bondgenoot Oostenrijk-Hongarije de oorlog. Ondertussen heeft de Veluwe te maken met bosbranden door aanhoudende droogte en is de boterprijs flink gestegen.

"De oorlog is het spel van vorsten en diplomaten", lezen we in De Harderwijker van een eeuw geleden. "Het volk wil geen oorlog, dat is het democratisch wachtwoord. Geef aan het volk meer invloed, dat is het democratisch recept." Nederland blijft neutraal. Aan het Westelijk Front weten de Engelsen en Fransen bij Iper en verder zuidelijk bij Atrecht de Duitse aanvallen vooralsnog af te slaan. Aan het Oostelijk front worden de Russen door de Duitsers teruggedrongen tot over de rivier de Doebissa. Een correspondent in Frankrijk schat de verleizen aan Franse zijde bij Atrecht op 100.000 soldaten per week.

Ondertussen zijn door de heersende droogte op de Veluwe bosbranden aan de orde van de dag. "Maandagmiddag was er weer brand in de bosschen van Schovenhorst. Dinsdagavond zag men in oostelijke richting zware rookwolken. Naar we vernamen kwamen die uit de richting Apeldoorn. De brand onder Schovenhorst werd spoedig gebluscht."

In het Gemeentelijk Bulletin no.55 meldt burgemeester Kempers "dat verkoop van boter boven de maximumprijs van fl. 1,55 per kilogram verboden is en dat zij, die zich daaraan schuldig maken zich blootstellen aan inbeslagneming en aan de overige maatregelen door de levensmiddelenwet bedoeld."

Gedicht van een Belgisch krijgsgevangene bij de geboorte van zijn eerste kindje:

Daar kwam een lief klein kindeke

Gespoeld aan Vlaanderens ree,

Op den adem van het windeke

Uit het land van over Zee.

Het kwam en stak zijn handeke

Naar vaderken omhoog,

Die voor zijn dierbaar landeke,

Sinds lang ten strijde toog.

In Duitschland zit uw vaderke

Gevangen thans en wacht ;

Van liefde slaat elk aderke

Voor u bij dag en nacht.

Groei op mijn oorlogskindeke

Tot knaapje vroo en vlug,

Straks brengt toch 't vredeswindeke

Uw vaderke terug !

Mijn rozig, blozend bengelke,

Uw vader heeft verdriet,

Want zijt gij moeders bengelke

Uw vader kent u niet !