zaterdag 2 maart 2024 Menu

College Harderwijk blij met Tour

Burgemeester en wethouders halen punten uit samenleving

Gepubliceerd:woensdag 26 november 2014

HARDERWIJK - Het was een Tour met 43 etappes. In de maanden augustus en september bezocht het nieuwe college 31 bedrijven en instellingen en voerden 12 straatgesprekken in onder andere winkelcentra. Het leverde een waslijst aan punten waar het nieuwe college de komende vier jaar mee aan de slag wil.

Uit de verslagen zijn bijna 600 opmerkingen, suggesties en ideeën gehaald. De opsomming daarvan is opgenomen in het stuk ‘Acties Tour d’Harderwijk’. Deze opmerkingen zijn zoveel mogelijk gecategoriseerd en zo mogelijk geschaard onder de thema’s en speerpunten uit het coalitieakkoord.

Het college heeft deze voorstellen opgenomen in het collegeprogramma ‘Vernieuwing door Verandering’. Het collegeprogramma, het onderliggende stuk ‘Samenvatting en acties Tour d’Harderwijk’, de uitkomsten van de internetpeiling zijn openbaar en te lezen op de website van de gemeente via www.harderwijk.nl/tourdeharderwijk/ Ook de film kunt u hierop bekijken.