zaterdag 2 maart 2024 Menu

Daling ziekteverzuim zet verder door

Economische situatie en zorg om baan mogelijke oorzaken

Gepubliceerd:dinsdag 31 maart 2015

Den Haag - Volgens een recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Nivel is het het ziekteverzuim verder gedaald tot het niveau van 1996. Dit houdt volgens het CBS mogelijk verband met de economische situatie en het feit dat meer mensen zich zorgen maken om het behoud van hun baan.

In 2014 zijn 38 van de duizend werknemers (3,8%) ziek. Het ziekteverzuimpercentage was sinds 1996 niet zo laag. In 2002 daalde het ziekteverzuim na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Door deze wet werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Het ziekteverzuim daalde tot 2004 tot 4,2 procent en veranderde daarna tot 2011 vrijwel niet. De laatste drie jaar is het ziekteverzuimpercentage weer verder gedaald, tot 3,8 procent het afgelopen jaar. Dit houdt mogelijk verband met de economische situatie en het feit dat meer mensen zich zorgen maken om het behoud van hun baan.

Het ziekteverzuim ligt bij grote bedrijven hoger dan bij kleine bedrijven. Het ziekteverzuim daalde de laatste jaren in alle bedrijven, ongeacht het aantal werknemers. Het sterkst was de daling in de grote bedrijven. Daar nam het verzuim in de periode 2001–2014 met 2,5 procentpunt af, in de kleinere bedrijven daalde het verzuim met 1,3 procentpunt.

Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. In 2014 was bij de horeca met 2,1 procent het laagst. De horeca kent veel kleine bedrijven en heeft gemiddeld de jongste werknemers. Ook in de landbouw en financiële dienstverlening zijn relatief veel kleine bedrijven actief en was het ziekteverzuimpercentage laag. In het onderwijs, het openbaar bestuur en de zorg was het verzuim naar verhouding hoog. Het zijn bedrijfstakken met veel grote instellingen en relatief veel oude werknemers.

bron: CBS en Nivel