zaterdag 2 maart 2024 Menu

Explosievenonderzoek Waterfront ingewikkeld door asbest

Gepubliceerd:maandag 21 september 2015

foto: CBS

Harderwijk - In oktober 2015 start de laatste fase van het explosievenonderzoek in de wijk Waterfront. Doordat hoge concentraties asbest in de grond isolerend werken, wordt de onderzoeksapparatuur die verdachte objecten moet detecteren, belemmerd. De werkzaamheden aan de Stadswerven, Kades en het Boulevardgebied gaan naar verwachting een jaar duren.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat een groot deel van het gebied met asbest is vervuild als gevolg van de jarenlange vestiging van asbestfabriek Asbestona. Ook zijn op specifieke locaties in mindere mate andere verontreinigingen vastgesteld.

Een explosievenonderzoek is vaak kostbaar en ingewikkeld, maar is in Waterfront extra complex vanwege de hoge concentraties asbest in de grond. Die isolerende werking van de asbest belemmert de apparatuur die verdachte objecten moet detecteren. Daarbij wil gemeente Harderwijk dat de veiligheid van de omgeving en de toekomstige bewoners gewaarborgd blijft. En dat mensen in het saneringsgebied hun werk veilig en verantwoord kunnen doen.

Voor de aanvullende detectiewerkzaamheden en het benaderen van de tot op dit moment gedetecteerde verdachte objecten heeft het college in september 2014 besloten de raad te verzoeken een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van circa acht ton.

Tot dusver zijn er 13 brandbommen gevonden, waarvan één niet ontbrand was. Verder is er geschutsmunitie aangetroffen en restanten van een vliegtuigwrak. Al deze gedetecteerde objecten zijn inmiddels geborgen.

Voor de detectie en het ruimen van niet gesprongen explosieven uit WOII is een regeling van toepassing van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die voorziet een vergoeding van 70% van de kosten.

bron: gemeente Harderwijk