zaterdag 2 maart 2024 Menu
Begroting gemeente Harderwijk

Geen belastingverhoging in Harderwijk

Begroting van gemeente Harderwijk op orde

Gepubliceerd:woensdag 15 oktober 2014

HARDERWIJK - Harderwijkers hoeven de komende jaren niet te rekenen op hogere lasten vanwege de gemeentelijke belastingen, zegt de gemeente Harderwijk. Maar er zit wel een addertje onder het gras, want er zijn wel plannen om de onroerend zaakbelasting (ozb) te verhogen. 

De gemeenteraad van Harderwijk stemt 6 november over de themabegroting van 2015-2018. Daar waar verschillende gemeenten nog worstelen met het bezuinigingsvraagstuk is in Harderwijk de begroting redelijk op orde. Voor de jaren 2014 en 2015 verwacht de gemeente nog wel dalende inkomsten van het Rijk. Voor die tegenvallers is al geld gereserveerd.

Maar onder het nieuws dat er geen lastenverzwaring zal zijn, zit wel een addertje. Want de gemeente wil wel de onroerend zaakbelasting gaan verhogen. Tegenover die verhoging staat de daling van de afvalstoffenheffing door een minder kosten voor het opruimen van het Harderwijkse vuilnis. Het lijkt erop dat de huizenbezitters in Harderwijk daarmee wel degelijk meer belasting moeten gaan betalen.


De begroting sluit over de komende jaren 2015-2018 jaarlijks met een positief saldo. Hierin is al rekening gehouden met extra bedragen. Door de economische crisis heeft de SDV te maken met tekorten op de uitvoering van sociale zekerheidsregelingen. Om deze tekorten op te kunnen vangen wordt voor de jaren 2015 en 2016 extra middelen beschikbaar gesteld. De verwachting is dat vanaf 2017 de SDV haar taken kan uitvoeren binnen de beschikbare budgetten.

Vanwege het succes wordt voor de startersleningen eenmalig € 250.000,- beschikbaar gesteld. Voorwaarde is wel dat het Rijk ook middelen beschikbaar stelt. In de lijn van reële verwachtingen is de parkeeropbrengst met € 150.000,- naar beneden bijgesteld.

De raad debatteert 6 november over de voorgestelde begroting van het college.