zaterdag 2 maart 2024 Menu

Harderwijk in actie tegen ID-fraude

Samenwerking met IND en Vreemdelingenpolitie

Gepubliceerd:woensdag 22 oktober 2014

HARDERWIJK - De gemeente Harderwijk gaat samen met andere gemeenten en de Vreemdelingenpolitie, de Koninklijke Marechaussee, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, Dienst Wegverkeer en het Openbaar Ministerie de strijd aan tegen identiteitsfraude. Het college van Harderwijk heeft hiervoor het samenwerkingsconvenant ondertekend.

In toenemende mate wordt identiteitsfraude gepleegd. Een deel van deze fraude wordt veroorzaakt door onjuiste inschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen GBA. Inschrijvingen in de BRP worden bij de gemeenten gedaan waar iemand woont. Gaat het mis
bij de inschrijving in de BRP, dan ondervinden de afnemers daar hinder van. De gegevens
bieden namelijk toegang tot een waaier aan voorzieningen bij zo'n zeshonderd Nederlandse instanties, zoals woningbouwstichtingen en de Belastingdienst.

De baliemedewerkers van de gemeente Harderwijk zijn goed opgeleid om fraude te herkennen.
Daarnaast is er een speciale paspoortscanner aanwezig om de tientallen verschillende soorten
documenten te toetsen op echtheid. Ook kan er gebruik worden gemaakt van de Zwolse IDdesk
van de marechaussee, specialisten in het opsporen van vervalste documenten.
Constateert een medewerker aan de balie een poging tot fraude dan volgt direct actie.
Gezamenlijke aanpak.

De gemeente is een belangrijke poortwachter bij het tegenhouden van identiteitsfraude, maar
kan dat niet alleen. De bedoeling is om samenwerking tussen de verschillende instanties die
belast zijn met de aanpak van identiteits- en documentfraude, te bevorderen. Een gezamenlijke
aanpak is effectiever. De partijen gaan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen,
informatie aan elkaar uitwisselen.