zaterdag 2 maart 2024 Menu

Harderwijkse vrijwilligers op de barricaden voor de kerk

's Lands grootste financiële inzamelingsactie van start

Gepubliceerd:maandag 19 januari 2015

Harderwijk - Deze week gaat in veel gemeenten in Nederland de landelijke actie Kerkbalans van start. Naar schatting zullen in Harderwijk en Hierden enkele honderden vrijwilligers langs ruim 7500 huishoudens gaan, om een financiële bijdrage te vragen van gemeenteleden. Volgens een landelijk gehouden onderzoek werd in 2013 via deze geldinzameling door heel Nederland 30 miljoen euro besteed aan concrete noodhulp en voor 53 miljoen euro aan onbetaalde inzet van vrijwilligers op allerlei gebied.

Deze weken gaan vele honderden vrijwilligers in Harderwijk en omstreken op pad om geld in te zamelen voor de actie Kerkbalans. Hoewel in de laatste decennia de kerken financieel steeds vaker onder druk komen te staan, blijft één van haar hoofdtaken onverminderd staan, namelijk: Armoedebestrijding en hulpverlening. Doordat kerken geen subsidies ontvangen, zijn het de leden die met elkaar de kosten van onder andere voorgangers, erediensten en onderhoud aan gebouwen met elkaar moeten dragen. "Teruglopende ledenaantallen maken die opdracht moeilijker, maar niet onuitvoerbaar."

Veel vormen van noodhulp en vrijwilligerswerk komen voort uit de Harderwijkse kerken. De diaconieën van de kerken werken nauw samen met de gemeente Harderwijk en andere instellingen bij het bestrijden van armoede en vrijwilligerswerk. Geschat wordt dat de inzamelingsactie in de gemeente Harderwijk zo'n 1,2 miljoen euro op zal brengen. Begin februari worden de resultaten van de actie Kerkbalans bekend.