zaterdag 2 maart 2024 Menu

Jubileumboek voor jarig Dolfinarium

Zeezoogdierenpark bestaat 50 jaar

Gepubliceerd:vrijdag 10 juli 2015

Harderwijk - In het bijzijn van veel oud-medewerkers werd woensdag het boek 50 jaar Dolfinarium gepresenteerd. Met de onmisbare hulp van archivaris en stimulator Marie Baron heeft auteur Theo Bakker een lezenswaardig document over de rijke geschiedenis van het zeezoogdierenpark geschreven.

Anekdotes genoeg deze middag. Verschillende (oud-)werknemers laten deze middag hun neus zien in de Dageraadzaal van hún Dolfinarium. Initiatiefneemster Marie Baron heeft afgelopen mei net afscheid genomen. Naast haar werk als archivaris heeft Marie Baron de horeca opgezet, en ontwierp ze niet alleen het centrale magazijn, maar ook kaartjes en brochures. Van haar werkzame eenendertig jaren voor het Harderwijker zeezoogdierenpark heeft ze een historisch archief bijgehouden. Een goudmijn voor auteur en stadsdichter Theo Bakker, die op basis van de jaarboeken het jubileumboek over het Dolfinarium in een logische volgorde gestalte gaf. Aan het boek is meer dan 2 jaar gewerkt.

Frits en Coen den Herder

Het verhaal begint bij twee broers, Frits en Coen den Herder. Frits is een dromer, verzamelaar en liefhebber van zeezoogdieren. De ander, Coen, meer een type zakenman, eigenaar van een rederij en stranduitbater. Frits heeft in De Verenigde Staten dolfijnenshows bekeken en wil het mooiste en grootste zeezoogdierencentrum van het land. Zijn missie: Het Nederlandse volk respect en ontzag laten kweken voor deze meest bijzondere en mythische zeezoogdieren. Hij start daarvoor in 1955 met broer Coen met de bouw van een bassin voor zeezoogdieren. De tv-serie Flipper draagt verder bij aan het succes en populariteit van dolfijnen in Nederland.

Koepel, Gudrun en Lagune

Door de jaren heen kent de geschiedenis van het Dolfinarium vele mijlpalen. Onder andere de bouw van de koepel in 1968 en de geboorte van dolfijnen en zeeleeuwen. In 1976 komt de eerste orca Gudrun, die ruim tien jaar dé publiekstrekker in het Dolfinarium is. In 1993 wordt begonnen met de bouw van een lagune, een natuurlijk leefgebied voor dolfijnen, waar de beesten zich bovendien konden voortplanten.

Dolfinarium als werkgever

Theo Bakker, auteur en stadsdichter van Harderwijk, draagt deze middag het gedicht '50 jaar Dolfinarium' voor. Op de wijze van ik ging naar Bommel om de brug te zien, met een knipoog naar dichter Martinus Nijhoff. "De geschiedenis van het Dolfinarium is altijd de insteek voor het boek geweest. Marie Baron was de onbetwiste stimulator. Verder heb ik gesproken met trainers en de mensen die de opvang van zeezoogdieren regelden. Het Dolfinarium is herkenbaar voor veel Harderwijkers als werkgever."

Van dolfijnenshow naar educatiecentrum

"Als grootste ontwikkeling in het Dolfinarium is wel de verandering van show naar educatie geweest, vindt Bakker. Meer kennis over leefgebieden van zeezoogdieren en hoe om te gaan met ontwikkelingen op het gebied van educatie."

De tijd van Frits en Coen den Herder lijkt ver achter ons. Ze komen weer tot leven in het jubileumboek 50 jaar Dolfinarium. Meer informatie: www.dolfinarium.nl