zaterdag 2 maart 2024 Menu

Leerlingenvervoer Harderwijk geregeld

Meer speciale kinderen in regulier onderwijs verandert regels

Gepubliceerd:zaterdag 6 december 2014

HARDERWIJK - Steeds meer kinderen die een paar jaar geleden nog naar het Speciaal Onderwijs moesten, gaan nu naar het reguliere onderwijs. Dat betekent dat er ook andere regels nodig zijn voor het vervoer van deze kinderen.

Tot voor kort reden de busjes van taxibedrijf Klomp in deze regio af en aan om de leerlingen van het Speciaal Onderwijs te vervoeren. Daar komt verandering in. Gemeente Harderwijk gaat voor het leerlingenvervoer een nieuwe Verordening leerlingenvervoer vaststellen die geldt, vanaf 1 april 2015, voor de aanvragen voor het schooljaar 2015-2016. Hiermee is de Verordening 2015 afgestemd op het Passend Onderwijs.

In de Verordening 2015 wordt meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van
de ouders. Hierbij wordt rekening gehouden met de inzet van de ouders en wat redelijkerwijs
van hen te verwachten is. Dit betekent wanneer ouders aangeven dat zij niet kunnen voldoen aan
hun verantwoordelijkheid voor het naar en van school brengen van hun leerplichtige kind, de
gemeente dit gaat onderzoeken.

Landelijk is bepaald dat vanaf de ingangsdatum van de Wet op Passend Onderwijs op
1 augustus 2014, de vergoeding van de kosten voor het openbaar vervoer van leerlingen in
het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) komt te vervallen als leerlingen zelfstandig kunnen
reizen met het openbaar vervoer. Gemeente Harderwijk kiest ervoor deze wijziging niet over
te nemen in de Verordening 2015 en blijft daarmee wel de mogelijkheid bieden voor
kostenvergoeding, waar nodig.

Vanaf 8 december 2014 ligt de Verordening leerlingenvervoer gemeente Harderwijk 2015 ter
inzage gedurende vier weken in de Stadswinkel van het stadhuis. Schriftelijke reacties kunnen
tot en met 5 januari 2015 worden ingediend.