zaterdag 2 maart 2024 Menu

Meer banen bij St Jansdal door invoer EPD

Zorg-informatiesysteem goed voor werkgelegenheid

Gepubliceerd:woensdag 21 januari 2015

Harderwijk - Met de invoer van het nieuwe zorg-informatiesysteem EPIC komen er binnenkort meer banen vrij bij ziekenhuis St Jansdal. De komende tijd gaan ook in het Harderwijkse ziekenhuis de zorgprocessen op elkaar afgestemd worden. Voor een groot deel gaan eigen medewerkers per 1 maart daarmee aan de slag. Hierdoor kunnen zij voor ruim 18 maanden hun eigen functie niet uitoefenen en ontstaan er de komende weken veel vacatures op allerlei gebied.

Eind december 2014 is een begin gemaakt met de implementatie van het nieuwe zorginformatiesysteem EPIC. Het elektronische patientendossier (EPD) is een softwaretoepassing waarbij medische patiëntengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Het doel van de invoering van het EPD is om de huidige of toekomstige zorgprocessen rondom een patiënt goed te kunnen ondersteunen. 

Met de invoer van het nieuwe zorginformatiesysteem ontstaan er de komende weken veel vacatures op alle gebied. Volgens hoofd PR & Communicatie Anneke Plette van St Jansdal betreft het niet alleen vacatures voor verpleegkundigen, poli-medewerkers, financiële medewerkers, maar ook medewerkers t.b.v. het EPD traject. Het project is een direct uitvloeisel van de ingezette strategie van het Harderwijkse ziekenhuis om een hoogwaardig zelfstandig ziekenhuis in de regio te zijn. Door intensief samen te werken met haar patiënten en andere zorgverleners hoopt men te komen tot eenoptimale zorgverlening.