zaterdag 2 maart 2024 Menu

Meer kennis over verstandelijke gehandicapten door gegevensuitwisseling en scholing

Patiëntenraad St Jansdal doet onderzoek

Gepubliceerd:vrijdag 4 september 2015

foto: St Jansdal

Harderwijk - Goede afspraken over gegevensuitwisseling en scholing voor medewerkers van St Jansdal over mensen met een verstandelijke beperking. Dat zijn enkele van de resultaten van een onderzoek door de Patiëntenraad van het ziekenhuis.

De Patiëntenraad van ziekenhuis St Jansdal heeft in 2014 en 2015 onderzoek gedaan naar de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Door gesprekken met zorginstellingen als ’s Heeren Loo en Careander en met medewerkers van St Jansdal heeft de raad een beter beeld gekregen van die zorg.

Secretaris Jetty ten Napel van de Patiëntenraad is blij met de uitkomsten: ‘Er zijn verbeterpunten die St Jansdal op gaat pakken. Ook is er tevredenheid bij de ouders en de begeleiders van mensen met een verstandelijk beperking. Werken aan de zorgzaamheid van verpleegkundigen, artsen en vrijwilligers in het ziekenhuis aan verstandelijk gehandicapten vormt het grootste pluspunt.

Wachten in de poliklinieken kan een probleem vormen. Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak bang, omdat ze niet altijd begrijpen wat hen te wachten staat. Ze kunnen dan gedrag vertonen dat vervelend is voor henzelf en voor anderen. Om de wachttijd zo kort mogelijk te houden is afgesproken dat de zorginstelling bij het maken van de afspraak aangeeft dat het om iemand gaat voor wie lang wachten moeilijk is. Het Afsprakenbureau houdt hier dan rekening mee.

Bij een bezoek aan de spoedeisende hulp zou er meer kennis over mensen met een verstandelijke beperking bij de artsen moeten zijn. St Jansdal vindt dat het niet altijd makkelijk is om bij de zorginstellingen informatie over de patiënt te krijgen. Inmiddels zijn over beide onderwerpen goede afspraken gemaakt tussen het ziekenhuis en de instellingen voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.

Een ander punt dat St Jansdal bij de kop pakt is het vergroten van de kennis over verstandelijk gehandicapten. Dat gebeurt door dit thema in het scholingsaanbod van het ziekenhuis op te nemen. Daarnaast wordt door St Jansdal en de zorginstellingen gewerkt aan een verbetering van de overdracht van informatie over verstandelijk beperkte patiënten.

Voorzitter Henk Leeuwis van de Patiëntenraad meldt dat de raad met nog meer onderzoeken bezig is om de gemeenschappelijke belangen van patiënten te behartigen.