zaterdag 2 maart 2024 Menu

Patiënt beter af door continue medicatiebewaking

Nieuw systeem bespaart tijd en genereert beter advies

Gepubliceerd:woensdag 19 augustus 2015

foto: St Jansdal

Harderwijk - Met de invoering van een uniek medicatiebewakingssysteem in Ziekenhuis St Jansdal worden patiënt, arts en ziekenhuispersoneel beter geholpen. Het systeem, Gaston genaamd, is ontwikkeld uit onderzoek dat doctor Pieter Helmons deed naar de effecten van IT-toepassingen op de kwaliteit van het voorschrijven en toedienen van medicatie in ziekenhuizen.

Uniek in Nederland

Actief gedurende het verblijf in het ziekenhuis drie keer per dag monitoren (dus niet alleen bij het starten van nieuwe medicatie), maakt de invoering van het medicatiebewakingssysteem in het St Jansdal uniek in Nederland. Onderzoeker en ziekenhuisapotheker Pieter Helmons: “Wij zijn het enige ziekenhuis die de standaard medicatiebewaking van het elektronisch voorschrijfsysteem met Gaston uitvoeren en zo efficiënt toepassen. Onze manier gaat uit van de landelijke medicatiebewakingsstandaard (G-standaard) die automatisch maandelijks wordt geupdate. Het is dus erg onderhoudsarm. Bovendien is onze manier makkelijk te implementeren in andere ziekenhuizen.”

Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen

Sinds 1 januari 2014 is het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen verplicht in Nederland. Hierdoor mogen artsen alleen nog elektronisch medicatie voorschrijven. Bovendien is het verplicht dat deze elektronische voorschrijfsystemen de arts op het moment van voorschrijven attenderen op mogelijke problemen, zoals ongewenste combinaties van medicijnen of dat een patiënt bijkomende ziekten heeft waarvoor een medicijn wordt afgeraden.

Promotieonderzoek

Met de tot dusver gebruikte systemen werden wel veel gegevens elektronisch vastgelegd, maar deze worden niet omgezet in bruikbare informatie voor de voorschrijver. Helmons, momenteel werkzaam als ziekenhuisapotheker in St Jansdal, deed promotieonderzoek en richtte zich op de effecten van IT-toepassingen op de kwaliteit van het voorschrijven en toedienen van medicatie in het ziekenhuis.

Koppelen van gegevens essentieel voor juiste informatie

Uit zijn onderzoek bleek dat systemen die laboratorium-, demografische- en medicatiegegevens van de patiënt aan elkaar koppelen via zogeheten beslissingsondersteunende systemen, essentieel zijn om de juiste informatie aan de behandelaar te presenteren. Als gevolg van het promotieonderzoek van dr. Helmons is nu het nieuwe medicatiebewakingssysteem ontwikkeld, wat een reductie van 55% geeft in het aantal meldingen en 45% meer tijd oplevert. Hierdoor kan de ziekenhuisapotheek met de bestaande formatie patiënten efficiënter en uitgebreider behoeden voor geneesmiddelgerelateerde problemen. .

Gaston controleert continu de medicatie

Het unieke van de methode in St Jansdal is dat patiëntcontrole meerdere keren per dag plaatsvindt. Bovendien betrekt het systeem ook bloedwaardes en andere gegevens van de patiënt bij deze controle, waardoor minder en relevantere adviezen worden gegenereerd. Het systeem controleert bovendien het geneesmiddelgebruik bij patiënten met een nierfunctiestoornis. Verder wordt het systeem toegepast om doelmatig antibioticumgebruik in het ziekenhuis en om juist geneesmiddelgebruik bij sondevoeding en slikproblemen te monitoren. Het basissysteem is ontwikkeld en geïnstalleerd door de firma Medecs en heet Gaston. De ziekenhuisapotheek van St Jansdal heeft het systeem gevuld met de juiste beslisregels.

Pieter Helmons studeerde Farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij deed zijn onderzoek in het Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en in het UCSD Medical Center in San Diego. Hij werkt momenteel als ziekenhuisapotheker in het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk.

bronnen: St Jansdal en RUG