zaterdag 2 maart 2024 Menu

PvdA-vragen aan Harderwijks College over payrollconstructie

Flexibele werkvorm zou vaak misbruikt worden door werkgever

Gepubliceerd:woensdag 10 juni 2015

Harderwijk - De PvdA-fractie in de Harderwijkse gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over payrollconstructies. Men wil weten hoeveel mensen de gemeente Harderwijk met een payrollcontract in dienst heeft en wat haar aanstedingsbeleid hierin is. Volgens vakbonden wordt de constructie voornamelijk gebruikt door werkgevers om contracten te bieden die slechter zijn dan de geldende cao's.

Onlangs berichtte het NOS Journaal dat 85% van de gemeenten gebruik maakt van zogenaamde payrollcontracten. Bij een payrollconstructie werken mensen bij een gemeente of bedrijf, dat hen inhuurt van een ander bedrijf waar ze op papier in dienst zijn. Op die manier vallen deze mensen niet onder dezelfde cao als hun collega’s die wel direct bij de gemeente in dienst zijn. Volgens vakbonden werd de constructie voornamelijk gebruikt door werkgevers om contracten aan te bieden die slechter zijn dan de geldende cao's. Vaak krijgen payrollers minder betaald, hebben zij slechtere arbeidsvoorwaarden en kunnen zij makkelijker ontslagen worden.

Payrolling leidt tot tweedeling op de werkvloer, vindt de PvdA. Niet voor niks komt het kabinet met een nieuwe wet. Laurens de Kleine: "Wij vinden dat de arbeidsvoorwaarden van payrollers en die van mensen in vaste dienst gelijk moeten zijn. Bij structureel werk hoort een vast contract.
Het rijk heeft al aangegeven geen payrollconstructies meer te gebruiken. We stellen de vragen om helder te krijgen hoe het College van B en W in Harderwijk in deze materie staat," aldus raadslid De Kleine.