dinsdag 3 oktober 2023 Menu

Harderwijker Raad neemt motie mbt komst AZC unaniem aan

Gepubliceerd:donderdag 24 september 2015

Harderwijk - De gemeenteraad van Harderwijk heeft in een motie de komst van een asielzoekerscentum unaniem aangenomen en steunt daarmee het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders. De motie werd bekrachtigd in de openbare vergadering van 23 september.

Met de aangenomen motie wordt de weg vrijgemaakt voor de voorbereidingen, die nu snel zullen starten. De gemeenteraad geeft verder het advies mee aan het College om de gemeenteraad intensief en in alle openbaarheid te betrekken bij de ontwikkelingen en het verdere proces met betrekking tot de komst van het AZC en de gemeenteraad minimaal eens per maand en zo nodig vaker te informeren over te stand van zaken.

Uit de informatieavonden is gebleken dat de veiligheid in en om het AZC een punt van zorg is, waar voldoende aandacht voor moet zijn, is in de motie vastgesteld.

De motie is ondertekend door de fractievoorzitters van de Christen Unie, CDA, Stadspartij Harderwijk Anders, D66, VVD, PvdA, Gemeentebelang en de Fractie Karayavuz.