zaterdag 2 maart 2024 Menu

St Jansdal financieel zeer gezond

Investeringen en kwaliteitsverbeteringen blijven nodig

Gepubliceerd:woensdag 3 juni 2015

foto St. Jansdal

Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal heeft over 2014 een positief resultaat gerealiseerd van € 1,1 miljoen euro. Met het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg, samenwerking met andere ziekenhuizen en een goede financiële gezondheid, wil het Harderwijkse ziekenhuis goede regionale zorg blijven bieden.

Het gerealiseerde positieve resultaat van € 1,1 miljoen is inclusief een eenmalige last van € 1,8 miljoen voor de overname van medisch specialisten in loondienst. Gecorrigeerd voor eenmalige baten en lasten bedraagt het resultaat € 1,5 miljoen. Het ziekenhuis beschikt over een eigen vermogen van ruim 30% en is daarmee financieel zeer gezond.

Ondanks de gezonde financiële situatie verwacht het ziekenhuis dat door de marktwerking in de zorg de financiële druk toe zal nemen. Verzekeraars willen steeds transparanter inkopen op kwaliteit en prijs.

Grote investeringen in 2015 en 2016 zijn investeringen op het gebied van IT (o.a. het elektronisch patiëntendossier, infrastructuur en architectuur voor ongeveer 23 miljoen euro) en de (ver)nieuwbouw van zes operatiekamers (ruim 11 miljoen euro). Daarnaast zal met de herziene visie op het ziekenhuis van de toekomst een lange termijn huisvestingsplan moeten worden ontwikkeld. Hiermee zal ook duidelijk worden welke grote investeringen het ziekenhuis de komende jaren nog zal moeten doen in het gebouw. Deze investeringen zullen naar verwachting vanaf 2020 ook ruim 25 miljoen euro bedragen.

Volgens bestuursvoorzitter Arp wil St Jansdal de komende jaren haar eigen koers blijven varen. "Met het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg en slim samenwerken met onze partners in de keten, maar ook met de andere ziekenhuizen."