zaterdag 2 maart 2024 Menu

St jansdal introduceert Elektronisch Patiëntendossier

STEPIC verbetert kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid

Gepubliceerd:maandag 2 maart 2015

Harderwijk - Vanmorgen vond in de centrale hal van ziekenhuis St Jansdal in aanwezigheid van vele medewerkers de kick off van STEPIC plaats. Het is de bedoeling om met de aanschaf van dit Elektronisch Patiëntendossier te komen tot een digitaal dossier, waarin medisch specialisten en zorgverleners informatie over patiënten gaan opslaan en raadplegen. Patiënten kunnen zo nog meer service en efficiency ervaren gedurende hun bezoek aan ziekenhuis of polikliniek.

Na een korte toespraak van Albert Arp, voorzitter van de raad van bestuur, verrichtte Henk Leeuwis, voorzitter van de Patiëntenraad, de officiële openingshandeling. De Patiëntenraad van Ziekenhuis St Jansdal is zeer nauw betrokken geweest in het besluitvormingsproces met betrekking tot de aanschaf van het nieuwe Elektronisch Patiëntendossier van Epic.

Het is de bedoeling binnen STEPIC te komen tot een digitaal dossier waarin medisch specialisten en zorgverleners informatie over patiënten gaan opslaan en raadplegen. Daarnaast geeft het Elektronisch Patiëntendossier de mogelijkheid tot grotere betrokkenheid van de patiënt bij het zorgproces. Die betrokkenheid is tegelijkertijd een middel om de zorg die aan patiënten wordt verleend, kwalitatief nog beter en veiliger te maken.

Voor het klaren van het karwei heeft het Harderwijkse ziekenhuis twee jaar uitgetrokken. Het gaat in eerste instantie om het optimaliseren van de zorgprocessen. Voor de medisch specialisten en medewerkers betekent het dat alle werkprocessen op elkaar afgestemd gaan worden en dat oude vertrouwde werkwijzen losgelaten moeten worden. Naar verwachting gaat het nieuwe werken in het najaar van 2016 voor iedereen in één keer van start.