vrijdag 14 juni 2024 Menu

Tijdelijke afsluiting Havendijk en brug Vissershaven

Alternatief parkeren door aanleg kadeconstructie

Gepubliceerd:vrijdag 28 augustus 2015

foto: Waterfront Harderwijk

Harderwijk - Vanwege de aanleg van de nieuwe kadeconstructie moet een klein gebied van het huidige parkeerterrein voor vergunninghouders aan de Havendijk buiten gebruik worden gesteld om detectieonderzoek naar niet gesprongen explosieven te kunnen uitvoeren. De werkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer zes weken duren.

Zoeken  naar explosieven uit WO2

Vanaf maandag 31 augustus a.s. vindt op een aantal verdachte locaties aanvullend onderzoek plaats naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.Tot op heden is een aantal brandbommen en kleine geschutsmunitie aangetroffen, die door de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) onschadelijk zijn gemaakt. Het gebied dat niet bruikbaar is, is duidelijk afgezet. Vergunninghouders zijn per brief geïnformeerd over de stand van zaken.

Alternatieve parkeerlocaties

Vanaf 31 augustus tot en met 14 september
De gemeente Harderwijk verzoekt vergunninghouders om hun voertuig vanaf 31 augustus tot 14 september op de Boulevard (P4 t/m P8) te parkeren. Zij kunnen hun voertuig niet parkeren op de Boulevard P7A en P5a.

Vanaf 14 september
Vanaf 14 september is het voormalige parkeerterrein ‘Karwei’ beschikbaar om te parkeren. Het parkeerterrein Havendijk blijft voorlopig afgesloten. Vergunninghouders kunnen na 14 september niet meer met hun vergunning parkeren op de Boulevard.

Parkeren Molen en Veluvia
Bezoekers aan de Molen en klanten bij Veluvia kunnen in de periode van 31 augustus tot 14 september met een speciale bezoekersvergunning op een beperkt gebied aan de Havendijk blijven parkeren. Vanaf 14 september kunnen bezoekers hun auto parkeren op het voormalig parkeerterrein ‘Karwei’.

Afsluiting bruggetje over de Vissershaven                                                                                   Vanwege de werkzaamheden aan het Waterfront is ook het bruggetje over de Vissershaven vanaf 31 augustus voor circa zes weken afgesloten. Voetgangers worden met borden geïnformeerd over de alternatieve route naar de binnenstad en het Dolfinarium en natuurlijk de weg terug richting Veluvia, de molen en de parkeerterreinen.