dinsdag 3 oktober 2023 Menu

Van der Valk Harderwijk vindt stilistische toekan te duur

Toch het ´gewone logo´ op uitkijktoren P-Veluwe

Gepubliceerd:donderdag 15 januari 2015

Het ontwerp van Jan Henneman (afbeelding Gemeente Harderwijk)

HARDERWIJK - Het hotel Van der Valk vindt een stilistische en kunstzinnige toekan die bovenop een uitkijktoren naast het hotel moet komen, te duur. Bijna drie jaar geleden stemde de Harderwijker politiek schoorvoetend in met de uitkijktoren en de toekan, maar wethouder Jeroen de Jong wil nu opnieuw de mening van de gemeenteraad horen.

Het is al jaren een wens van het Van der Valk hotel om langs de snelweg een paal met een toekan neer te zetten als reclame-uiting. Drie jaar terug werd het besluit genomen om op de P-Veluwe aan de Boekhorstlaan een uitkijktoren van bijna 50 meter hoog te bouwen en daar bovenop een toekan. Een paal zag de gemeente niet zitten, en voor de uitkijktoren kon Van der Valk ook nog eens op een subsidie van 150.000 euro van de provincie rekenen.

Maar de discussie voerde vooral over de toekan bovenop de toren. Want het 'gewone logo' van Van der Valk kon de handen niet op elkaar krijgen. Vooral het CDA was tegen. "Dat standpunt is niet veranderd", zegt fractievoorzitter Peter Sels van het CDA. "Wij vinden dat er geen reclame-uitingen langs de snelweg horen, hoe ze ook verpakt zijn. Anders moeten we straks ook gaan nadenken over een dolfijn of andere uiting langs de snelweg."

Kunstenaar Jan Henneman maakte een ontwerp van een nieuwe stilistische toekan die nog steeds niet de goedkeuring van het CDA kreeg, maar wel van de rest van de raad. Voortrekker in het verzet tegen reclamezuilen was de huidige wethouder Jeroen de Jong, toen nog fractievoorzitter van het CDA. Hij heeft nu bij de raad het voorstel neergelegd om een 'gewone toekan' op de zijkant van de toren te laten aanbrengen. "Maar ik zet alleen de lijn door die het vorige college en de meerderheid van de raad heeft gekozen", zegt De Jong. "Alleen, omdat de stilistische vogel verdwijnt, vinden we dat de raad zich er opnieuw over moet buigen. En als college zeggen we dat we in principe mee willen werken aan de uitkijktoren met toekan."

Het besluit ligt nu bij de raad. "En zeer waarschijnlijk komt het wel op de agenda voor een debat", zegt Sels van het CDA. "Wij willen wel weten hoe we straks omgaan met andere ondernemers wanneer dit wordt doorgezet."