zaterdag 2 maart 2024 Menu

Volksuniversiteit Harderwijk gaat verder samenwerken

Vu Putten en Vuvera tekenen intentieovereenkomst

Gepubliceerd:woensdag 3 december 2014

HARDERWIJK - Vuvera, de volksuniversiteit voor onder andere Harderwijk en Ermelo, gaat vanaf 1 juli 2015 ook samenwerken met de Volksuniversiteit Putten. VU Putten stopt vanaf die datum met de lessen en Vuvera breidt het werkterrein uit naar Putten.

Vu Putten staakt per 1 juli 2015 haar activiteiten. Dat is jammer voor Putten en jammer voor de cursisten die al jaren met veel plezier deelnemen aan de verschillende activiteiten die deze volksuniversiteit organiseert.

Daarom heeft het bestuur van VU Putten gevraagd of Vuvera (Volksuniversiteit Veluwerand) haar werkterrein wil uitbreiden naar Putten. Bij de start van Vuvera een paar jaar geleden werd daar al rekening mee gehouden en werd bewust voor de naam Veluwrand gekozen.

Deze week is door de voorzitters de intentieovereenkomst tussen de beide volksuniversiteiten getekend. Dat betekent voor de cursisten in Putten dat de lopende cursussen gewoon doorgaan en dat Vuvera in het voorjaar allerlei workshops en kortlopende cursussen gaat organiseren in het vertrouwde Stroud in Putten. Na de zomervakantie zal ook in deze gemeente een mooi cursusprogramma aangeboden worden.

Op de site www.vuvera.nl is te zien wat Vuvera nu al aanbiedt in Harderwijk en Ermelo. Eind januari zullen de voorjaarsactiviteiten in Putten bekend gemaakt worden.