zaterdag 2 maart 2024 Menu

Zonnepanelen op braakliggende terreinen Harderwijk

Gemeentebelang Harderwijk Hierden wil onderzoek

Gepubliceerd:maandag 13 oktober 2014

HARDERWIJK - De gemeente Harderwijk gaat onderzoeken of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden op terreinen binnen de gemeente die braak liggen.

Om de haalbaarheid te onderzoeken is een businesscase nodig, zegt het college van B&W op vragen van raadslid Bert Holleman van Gemeentebelang Harderwijk Hierden. Het opwekken van duurzame energie draagt bij aan de klimaatdoelstellingen en past bij de ambities van het gemeentelijk beleid, neergelegd in de Energieke Stad. die doelstellingen kunnen alleen behaald
worden wanneer er óók andere wijze duurzame energie wordt opgewekt.

Daarbij ligt het rendement van verhuur van gronden met zonnepanelen hoger dan de huidige verhuur. Dat rendement weegt echter niet op tegen het rentevoordeel indien bedrijfsgrond kan worden verkocht.

Braakliggend terrein in Harderwijk

Ongebruikte gronden in eigendom van de gemeente worden zoveel als mogelijk aan particulieren in gebruik gegeven of verpacht. Dit geldt ook voor de nog niet bouwrijp gemaakte gronden op bijvoorbeeld het bedrijventerrein Lorentz III. Ongeveer 90% van deze gronden is in gebruik gegeven of wordt verpacht. Het gebruik van deze gronden is divers. In die zin is er geen sprake van braakliggende terreinen die voor langere tijd ongebruikt blijven.

Planologisch is de locatie Lorentz III geschikt voor het plaatsen van een zonnepark. Uit de haalbaarheidsonderzoeken van andere locaties moet blijken of het bestemmingsplan aangepast moet worden.

De provincie Gelderland ondersteunt vanuit het programma Energietransitie gemeenten bij het ontwikkelen van projecten voor zogenaamde hernieuwbare energie. Daarnaast betrekt de gemeente het Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV) in het proces.