woensdag 21 februari 2024 Menu

Zorgcompensatie chronisch zieken gemiddeld 20% per gemeente

Eén op vijf volwassenen kreeg in 2013 tegemoetkoming

Gepubliceerd:woensdag 25 februari 2015

Den Haag - Eén op de vijf volwassenen ontving in 2013 compensatie voor chronische zorgkosten, zo meldt het CBS. De gemiddelde zorgcompensatie in Harderwijk bedroeg 40 euro per inwoner. De tegemoetkomingen zijn deels inkomens- en leeftijdsafhankelijk. Per 1 januari 2015 zijn de tegemoetkomingen afgeschaft en zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de compensaties van hoge zorgkosten.

De tegemoetkomingen werden uitgekeerd aan mensen die door hoge zorgkosten het volledig verplichte eigen risico al hadden verbruikt. De laagste inkomens kregen de hoogste bedragen, ouderen (65-plus) kwamen het vaakst in aanmerking voor zorgcompensatie. De compensaties zijn het hoogst in gemeenten in Groningen en Limburg. Met een aandeel van 20 procent blijft Harderwijk hiermee precies op de lijn van het landelijk gemiddelde.

De Compensatie Eigen Risico werd uitgekeerd aan mensen die door hoge zorgkosten het volledige verplichte eigen risico van de zorgverzekering al hebben gebruikt. Dergelijke overschrijdingen komen niet alleen voor bij chronisch zieken of gehandicapten maar spelen ook bij mensen die incidenteel een dure medische behandeling hebben ondergaan. De algemene tegemoetkoming Wet tegemoetkoming ziektekosten was een financiële tegemoetkoming voor de extra kosten die voortkomen uit een chronische ziekte of handicap. Deze Wtcg is afhankelijk van het inkomen.

Ouderen (65-plus) kregen vaker zorgcompensatie dan jongeren. De hoge gemiddelde compensatie van ouderen is in hoofdzaak het gevolg van het grote aantal ouderen dat in aanmerking kwam voor deze regelingen. Zo ontvingen ruim 1,2 miljoen 65-plussers een of beide tegemoetkomingen. Dat was bijna de helft (49 procent) van alle ontvangers van chronische-zorgcompensatie in 2013. In Harderwijk bedroeg het aandeel 65-plussers 21 procent.

Per 1 januari 2015 zijn de tegemoetkomingen afgeschaft en zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de compensaties van hoge zorgkosten.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)